Tipy na výlety > Vrchlabí

Vrchlabí se rozkládá na ploše 28 km čtverečních ve výšce 477 metrů nad mořem. V současné době má 13 550 obyvatel. Svou polohou uprostřed horského masivu Krkonoš vždy bylo a zůstává i nadále vstupní branou do hor. Zprávy o české osadě s názvem Vrchlabí se vyskytují v listinách už od 14. století. Krkonoše a kraj pod horami byl vždy bohatý drahými kameny a rudami. Proto většinu obyvatelstva vsi tvořily rodiny horníků a slévačů pracujíc ích na těžbě a zpracovávání rudy.

Vrchlabí Na počátku 16. století, kdy bylo vrchlabské panství v držení Kryštofa Gendorfa, mu bylo uděleno kutací právo králem a císařem Ferdinandem I. V roce 1533 bylo Vrchlabí povýšeno diplomem Ferdinanda I. na horní město s vlastním znakem a právy ( tato originální ustavovací listina je uložena v okresním archívu v Trutnově, kopie je na MěÚ ve Vrchlabí ). Hornictvím město vzrůstalo. Kryštof Gendorf dal vystavět nový kamenný kostel a faru. Organizoval protestantskou církev, zřídil školu a chudobinec. Povolal do města německy mluvící hutnické odborníky a horníky. V letech 1546 až 1548 nechal vystavět renesanční zámek.

Roku 1624 koupil panství se zámkem Albrecht z Valdštejna. Za jeho krátké vlády Vrchlabí prožívá dobu největšího rozkvětu. Po smrti Valdštejnově propadl jeho majetek konfiskaci. Roku 1635 jej daroval císař Ferdinand II. říšskému hraběti Rudolfu Morzinovi odměnou za válečné služby v bojích proti Turkům a Švédům. V roce 1882 přechází celé panství do majetku rodu Czemin-Morzinů.

Snaha německých obyvatel odtrhnout Vrchlabí od vznikající Československé republiky po I. světové válce je přerušena příchodem Československé lidové armády a Sokolem v prosinci roku 1918. V září roku 1938 je však pohraničí Československa včetně Vrchlabí podstoupeno hitlerovskému Německu v důsledku podepsání „mnichovského diktátu“. 8.5.1945 po osvobození Československa přechází správa města Vrchlabí opět do českých rukou.

K významným kulturním památkám města patří renesanční zámek z roku 1546, klášter a kostel sv. Augustina. Dominantu města tvoří městská radnice. K dalším významným památkám patří děkanský kostel sv. Vavřince, Mariánský morový sloup, sousoší sv. Anny ze 17. stol., lidová architektura v podobě domků na náměstí Míru ze 17. století, kamenný most přes Labe a mnohé další. Za návštěvu jistě stojí bohaté sbírky Krkonošského muzea, které bylo založeno 1882, archívu a knihovny.

Za několik posledních let dochází k viditelným změnám v celkovém vzhledu města. Díky rychlému přechodu majetku do soukromého vlastnictví vzniká celá řada nových objektů, opravují se fasády. Koncem roku 1992 byla zahájena nejnároč nější a nejnákladnější akce – budování nové kanalizační sítě po celém území města, která by měla být dokončena roku 2003. Nebývalým tempem se rozvíjí podnikatelská činnost, rozšiřuje se obchodní síť, přibývá soukromých restaurací a jiných provozoven. Město se stává v provozování služ eb centrem turistického ruchu ve střední části Krkonoš a nahrazuje tak všechny nedostatky horských center v poskytování služeb, dopravy a zásobování. Ve Vrchlabí má sídlo Letecká škola, která pořádá vyhlídkové lety nad krásnou oblastí Krkonoš i do okolí.

Vrchlabí uzavřelo partnerství se dvěma zahraničními městy: německým městem Baunatal a francouzským městem Trouville-sur-Mer. Díky mnohým vzájemným návštěvám došlo za uplynulých pět let k navázání mnoha přátelských vztahů mezi obyvatel Vrchlabí a obyvateli těchto partnerských měst.

Novinky od Country saloonu ze Dvora Králové nad Labem

Objednávejte přes Qerko s věrnostním programem

country saloon

Objednávat jídlo s sebou můžete přes aplikaci Qerko. …

Pivní speciály na rotující pípě

Hendrych_H9_Currant_ALE

Na rotující pípě Vám nabízíme převážně svrchně kvašené …

Dárkové poukazy

Poukaz náhled

Chcete-li obdarovat své přátele či blízké a stále …

virtuální prohlídka virtuální prohlídka

Otevírací doba restaurace Country saloon ve Dvoře Králové

  • pondělí - čtvrtek: 10:00 - 23:00
  • pátek: 10:00 - 24:00
  • sobota: 11:00 - 24:00
  • neděle: 11:00 - 22:00

Naše restaurace je nekuřácká

Rezervace na telefonním čísle +420 499 321 596

Psi u nás v restauraci vítáni!

Nemusíte se obávat ani o své čtyřnohé miláčky! Jsou u nás také vítáni!!